ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

NOVÝ WEB STAVEBNIN ZDE

Historie firmy sahá do roku 1990. Forma se ustálila dnem 20.12. 1991 založením společnosti HAVI Teplice, spol. s r.o.. Následně zahájilo svou činnost Středisko realizace, Středisko reality a Obchodní středisko.

Postupem doby se firma formovala až do dnešní podoby, kdy vznikly tři samostatné divize - Divize stavby, Divize obchod a Divize reality. Sídla všech divizí jsou ve vlastních objektech, které jsou neustále upravovány dle současných potřeb společnosti. V roce 2007 firma změnila název společnosti na HAVI s.r.o.

Prvořadým cílem naší společnosti je spokojenost zákazníka. Proto proběhla v roce 2002 certifikace společnosti a byl zaveden systém kvality. V současnosti má společnost zaveden integrovaný systém managementu a to v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.